x close

รวมราคารถยนต์ Suzuki ทุกรุ่น ตารางผ่อน-ดาวน์ รถยนต์ซูซูกิ

           รวมราคารถยนต์ซูซูกิ ตารางผ่อนรถซูซูกิ เป็นไกด์ไลน์สำหรับผู้ที่สนใจเลือกซื้อรถยนต์ suzuki รวมราคารถยนต์ซูซูกิทุกรุ่น

ราคารถ ผ่อน-ดาวน์ ซูซูกิ จิมนี่ (Suzuki JIMNY)

Suzuki JIMNY

Suzuki JIMNY ค่างวดต่อเดือนไม่รวมดอกเบี้ย
รุ่น ราคา เงินดาวน์ 48 เดือน 60 เดือน 72 เดือน 84 เดือน
AT
(Monotone)
1,650,000 10% 165,000 30,938 24,750 20,625 17,679


15% 247,500 29,219 23,375 19,479 16,696


20% 330,000 27,500 22,000 18,333 15,714


25% 412,500 25,781 20,625 17,188 14,732
รุ่น ราคา เงินดาวน์ 48 เดือน 60 เดือน 72 เดือน 84 เดือน
AT
(Two-Tone)
1,680,000 10% 168,000 31,500 25,200 21,000 18,000


15% 252,000 29,750 23,800 19,833 17,000


20% 336,000 28,000 22,400 18,667 16,000


25% 420,000 26,250 21,000 17,500 15,000
รุ่น ราคา เงินดาวน์ 48 เดือน 60 เดือน 72 เดือน 84 เดือน
MT
(Monotone)
1,550,000 10% 155,000 29,063 23,250 19,375 16,607


15% 232,500 27,448 21,958 18,299 15,685


20% 310,000 25,833 20,667 17,222 14,762


25% 387,500 24,219 19,375 16,146 13,839
รุ่น ราคา เงินดาวน์ 48 เดือน 60 เดือน 72 เดือน 84 เดือน
MT
(Two-Tone)
1,580,000 10% 158,000 29,625 23,700 19,750 16,929


15% 237,000 27,979 22,383 18,653 15,988


20% 316,000 26,333 21,067 17,556 15,048


25% 395,000 24,688 19,750 16,458 14,107
ข้อมูลคำนวณค่างวดโดยประมาณไม่รวมดอกเบี้ย โปรดสอบถามรายละเอียดเงื่อนไขแคมเปญและอัตราดอกเบี้ยจากผู้จำหน่ายอีกครั้ง

ราคารถ ผ่อน-ดาวน์ ซูซูกิ สวิฟท์ (Suzuki SWIFT)

Suzuki SWIFT

Suzuki SWIFT ค่างวดต่อเดือนไม่รวมดอกเบี้ย
รุ่น ราคา เงินดาวน์ 48 เดือน 60 เดือน 72 เดือน 84 เดือน
GA CVT 499,000 10% 49,900 9,356 7,485 6,238 5,346


15% 74,850 8,836 7,069 5,891 5,049


20% 99,800 8,317 6,653 5,544 4,752


25% 124,750 7,797 6,238 5,198 4,455
รุ่น ราคา เงินดาวน์ 48 เดือน 60 เดือน 72 เดือน 84 เดือน
GL CVT 536,000 10% 53,600 10,050 8,040 6,700 5,743


15% 80,400 9,492 7,593 6,328 5,424


20% 107,200 8,933 7,147 5,956 5,105


25% 134,000 8,375 6,700 5,583 4,786
รุ่น ราคา เงินดาวน์ 48 เดือน 60 เดือน 72 เดือน 84 เดือน
GL
Sports Edition
541,000 10% 54,100 10,144 8,115 6,763 5,796


15% 81,150 9,580 7,664 6,387 5,474


20% 108,200 9,017 7,213 6,011 5,152


25% 135,250 8,453 6,763 5,635 4,830
รุ่น ราคา เงินดาวน์ 48 เดือน 60 เดือน 72 เดือน 84 เดือน
GLX CVT 609,000 10% 60,900 11,419 9,135 7,613 6,525


15% 91,350 10,784 8,628 7,190 6,163


20% 121,800 10,150 8,120 6,767 5,800


25% 152,250 9,516 7,613 6,344 5,438
รุ่น ราคา เงินดาวน์ 48 เดือน 60 เดือน 72 เดือน 84 เดือน
GLX-Navi
CVT
629,000 10% 62,900 11,794 9,435 7,863 6,739


15% 94,350 11,139 8,911 7,426 6,365


20% 125,800 10,483 8,387 6,989 5,990


25% 157,250 9,828 7,863 6,552 5,616
ข้อมูลคำนวณค่างวดโดยประมาณไม่รวมดอกเบี้ย โปรดสอบถามรายละเอียดเงื่อนไขแคมเปญและอัตราดอกเบี้ยจากผู้จำหน่ายอีกครั้ง

ราคารถ ผ่อน-ดาวน์ ซูซูกิ เซียส (Suzuki CIAZ)

suzuki

Suzuki CIAZ ค่างวดต่อเดือนไม่รวมดอกเบี้ย
รุ่น ราคา เงินดาวน์ 48 เดือน 60 เดือน 72 เดือน 84 เดือน
GL/MT 523,000 10% 52,300 9,806 7,845 6,538 5,604


15% 78,450 9,261 7,409 6,174 5,292


20% 104,600 8,717 6,973 5,811 4,981


25% 130,750 8,172 6,538 5,448 4,670
รุ่น ราคา เงินดาวน์ 48 เดือน 60 เดือน 72 เดือน 84 เดือน
GL/CVT 559,000 10% 55,900 10,481 8,385 6,988 5,989


15% 83,850 9,899 7,919 6,599 5,657


20% 111,800 9,317 7,453 6,211 5,324


25% 139,750 8,734 6,988 5,823 4,991
รุ่น ราคา เงินดาวน์ 48 เดือน 60 เดือน 72 เดือน 84 เดือน
GLX/CVT 625,000 10% 62,500 11,719 9,375 7,813 6,696


15% 93,750 11,068 8,854 7,378 6,324


20% 125,000 10,417 8,333 6,944 5,952


25% 156,250 9,766 7,813 6,510 5,580
รุ่น ราคา เงินดาวน์ 48 เดือน 60 เดือน 72 เดือน 84 เดือน
RS/CVT 675,000 10% 67,500 12,656 10,125 8,438 7,232


15% 101,250 11,953 9,563 7,969 6,830


20% 135,000 11,250 9,000 7,500 6,429


25% 168,750 10,547 8,438 7,031 6,027
ข้อมูลคำนวณค่างวดโดยประมาณไม่รวมดอกเบี้ย โปรดสอบถามรายละเอียดเงื่อนไขแคมเปญและอัตราดอกเบี้ยจากผู้จำหน่ายอีกครั้ง

ราคารถ ผ่อน-ดาวน์ ซูซูกิ เซเลริโอ (Suzuki CELERIO)

Suzuki CELERIO

Suzuki CELERIO ค่างวดต่อเดือนไม่รวมดอกเบี้ย
รุ่น ราคา เงินดาวน์ 48 เดือน 60 เดือน 72 เดือน 84 เดือน
GA/MT 318,000 10% 31,800 5,963 4,770 3,975 3,407


15% 47,700 5,631 4,505 3,754 3,218


20% 63,600 5,300 4,240 3,533 3,029


25% 79,500 4,969 3,975 3,313 2,839
รุ่น ราคา เงินดาวน์ 48 เดือน 60 เดือน 72 เดือน 84 เดือน
GL/CVT 398,000 10% 39,800 7,463 5,970 4,975 4,264


15% 59,700 7,048 5,638 4,699 4,027


20% 79,600 6,633 5,307 4,422 3,790


25% 99,500 6,219 4,975 4,146 3,554
รุ่น ราคา เงินดาวน์ 48 เดือน 60 เดือน 72 เดือน 84 เดือน
GX/CVT 427,000 10% 42,700 8,006 6,405 5,338 4,575


15% 64,050 7,561 6,049 5,041 4,321


20% 85,400 7,117 5,693 4,744 4,067


25% 106,750 6,672 5,338 4,448 3,813
ข้อมูลคำนวณค่างวดโดยประมาณไม่รวมดอกเบี้ย โปรดสอบถามรายละเอียดเงื่อนไขแคมเปญและอัตราดอกเบี้ยจากผู้จำหน่ายอีกครั้ง

ราคารถ ผ่อน-ดาวน์ ซูซูกิ เออติก้า (Suzuki ERTIGA)

Suzuki ERTIGA

Suzuki ERTIGA ค่างวดต่อเดือนไม่รวมดอกเบี้ย
รุ่น ราคา เงินดาวน์ 48 เดือน 60 เดือน 72 เดือน 84 เดือน
GL 655,000 10% 65,500 12,281 9,825 8,188 7,018


15% 98,250 11,599 9,279 7,733 6,628


20% 131,000 10,917 8,733 7,278 6,238


25% 163,750 10,234 8,188 6,823 5,848
รุ่น ราคา เงินดาวน์ 48 เดือน 60 เดือน 72 เดือน 84 เดือน
GX 695,000 10% 69,500 13,031 10,425 8,688 7,446


15% 104,250 12,307 9,846 8,205 7,033


20% 139,000 11,583 9,267 7,722 6,619


25% 173,750 10,859 8,688 7,240 6,205
ข้อมูลคำนวณค่างวดโดยประมาณไม่รวมดอกเบี้ย โปรดสอบถามรายละเอียดเงื่อนไขแคมเปญและอัตราดอกเบี้ยจากผู้จำหน่ายอีกครั้ง

ราคารถ ผ่อน-ดาวน์ ซูซูกิ แครี่ (Suzuki CARRY)

Suzuki CARRY

Suzuki CARRY ค่างวดต่อเดือนไม่รวมดอกเบี้ย
รุ่น ราคา เงินดาวน์ 48 เดือน 60 เดือน 72 เดือน 84 เดือน
CARRY 385,000 10% 38,500 7,219 5,775 4,813 4,125


15% 57,750 6,818 5,454 4,545 3,896


20% 77,000 6,417 5,133 4,278 3,667


25% 96,250 6,016 4,813 4,010 3,438
ข้อมูลคำนวณค่างวดโดยประมาณไม่รวมดอกเบี้ย โปรดสอบถามรายละเอียดเงื่อนไขแคมเปญและอัตราดอกเบี้ยจากผู้จำหน่ายอีกครั้ง

ราคารถ ผ่อน-ดาวน์ ซูซูกิ เอ็กซ์ แอล 7 (Suzuki XL)

suzuki

Suzuki XL7 ค่างวดต่อเดือนไม่รวมดอกเบี้ย
รุ่น ราคา เงินดาวน์ 48 เดือน 60 เดือน 72 เดือน 84 เดือน
GLX 779,000 10% 77,900 14,606 11,685 9,738 8,346


15% 116,850 13,795 11,036 9,197 7,883


20% 155,800 12,983 10,387 8,656 7,419


25% 194,750 12,172 9,738 8,115 6,955
ข้อมูลคำนวณค่างวดโดยประมาณไม่รวมดอกเบี้ย โปรดสอบถามรายละเอียดเงื่อนไขแคมเปญและอัตราดอกเบี้ยจากผู้จำหน่ายอีกครั้ง

ภาพและข้อมูลจาก Suzuki

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รวมราคารถยนต์ Suzuki ทุกรุ่น ตารางผ่อน-ดาวน์ รถยนต์ซูซูกิ อัปเดตล่าสุด 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 17:12:06 69,640 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP