x close

รวมราคา ตารางผ่อน-ดาวน์ รถยนต์ซูซูกิ

           รวมราคารถยนต์ซูซูกิ ตารางผ่อนรถซูซูกิ เป็นไกด์ไลน์สำหรับผู้ที่สนใจเลือกซื้อรถยนต์ suzuki รวมราคารถยนต์ซูซูกิทุกรุ่น
**อัปเดตเมื่อ 25 ธันวาคม 2561

- อัปเดตราคาทุกรุ่น

ราคารถ ผ่อน-ดาวน์ ซูซูกิ สวิฟท์ (Suzuki SWIFT)

ราคารถยนต์ซูซูกิ

รุ่น ราคา เงินดาวน์ สัญญา 48 เดือน สัญญา 60 เดือน สัญญา 72 เดือน สัญญา 84 เดือน
SWIFT GA 1.2L CVT 499,000 10% - 49,900
15% - 74,850
20% - 99,800
25% - 124,750
10,816
9,717
9,078
8,480
9,038
8,126
7,448
6,952
6,006
6,539
7,054
8,034
7,199
6,283
5,847
5,388
SWIFT GL 1.2L CVT 536,000 10% - 53,600
15% - 80,400
20% - 107,200
25% - 134,000
11,618
10,437
9,752
9,109
9,708
8,729
8,001
7,467
8,630
7,577
7,024
6,451
7,733
6,749
6,280
5,787
SWIFT GLX 1.2L CVT 609,000 10% - 60,900
15% - 91,350
20% - 121,800
25% - 152,250
13,200
11,859
11,080
10,349
11,031
9,506
9,090
8,484
9,805
8,609
7,981
7,330
8,786
7,668
7,136
6,576
SWIFT GLX-Navi 1.2L CVT 629,000 10% - 62,900
15% - 94,350
20% - 125,800
25% - 157,250
13,634
12,248
11,444
10,689
11,393
10,243
9,389
8,763
10,127
8,892
8,243
7,570
9,074
7,920
7,370
6,792

ราคารถ ผ่อน-ดาวน์ ซูซูกิ เออติก้า (Suzuki ERTIGA)

ราคารถยนต์ซูซูกิ

รุ่น ราคา เงินดาวน์ สัญญา 48 เดือน สัญญา 60 เดือน สัญญา 72 เดือน สัญญา 84 เดือน
ERTIGA DREZA
735,000 10% - 73,500
15% - 11,250
20% - 147,000
25% - 183,750
16,040
14,729
13,764
12,834
13,425
12,266
11,322
10,568
11,914
10,938
9,801
9,142
10,676
9,978
8,848
8,249

ราคารถ ผ่อน-ดาวน์ ซูซูกิ เซียส (Suzuki CIAZ)

ราคารถยนต์ซูซูกิ

รุ่น ราคา เงินดาวน์ สัญญา 48 เดือน สัญญา 60 เดือน สัญญา 72 เดือน สัญญา 84 เดือน
CIAZ GL 1.25L CVT 559,000 10% - 55,900
15% - 83,850
20% - 111,800
25% - 139,750
12,053
11,067
10,342
9,660
10,062
9,206
8,515
7,948
8,937
8,243
7,348
6,854
8,002
7,518
6,628
6,179
CIAZ GLX 1.25L CVT 625,000 10% - 62,500
15% - 93,750
20% - 125,000
25% - 156,250
13,477
12,374
11,563
10,801
11,250
10,293
9,521
8,887
9,992
9,216
8,215
7,663
8,946
8,405
7,411
6,908
CIAZ RS 1.25L CVT 675,000 10% - 67,500
15% - 101,250
20% - 135,000
25% - 168,750
14,555
13,364
12,488
11,665
12,150
11,116
10,283
9,598
10,792
9,953
8,873
8,276
9,662
9,078
8,004
7,461

ราคารถ ผ่อน-ดาวน์ ซูซูกิ เซเลริโอ (Suzuki CELERIO)

ราคารถยนต์ซูซูกิ

รุ่น ราคา เงินดาวน์ สัญญา 48 เดือน สัญญา 60 เดือน สัญญา 72 เดือน สัญญา 84 เดือน
CELERIO GA/MT 363,000 10% - 36,300
15% - 54,450
20% - 72,600
25% - 90,750
7,854
7,212
6,752
6,296
6,561
6,004
5,554
5,184
5,803
5,352
4,796
4,473
5,196
4,882
4,328
4,035
CELERIO GL/CVT 443,000 10% - 44,300
15% - 66,450
20% - 88,600
25% - 110,750
9,585
8,802
8,240
7,683
8,007
7,327
6,778
6,327
7,082
6,532
5,853
5,459
6,341
5,958
5,282
4,924
CELERIO GLX/CVT 472,000 10% - 47,200
15% - 70,800
20% - 94,400
25% - 118,000
10,213
9,378
8,779
8,186
8,531
7,807
7,222
6,741
7,546
6,960
6,236
5,816
6,756
6,348
5,628
5,247

ราคารถ ผ่อน-ดาวน์ ซูซูกิ แครี่ (Suzuki CARRY)

ราคารถยนต์ซูซูกิ

รุ่น ราคา เงินดาวน์ สัญญา 48 เดือน สัญญา 60 เดือน สัญญา 72 เดือน สัญญา 84 เดือน
CARRY รถเปล่า MT 369,800 10% - 36,980
15% - 55,470
20% - 73,960
25% - 92,450
8,182
7,478
6,940
6,460
6,823
6,195
5,732
5,327
5,968
5,610
4,996
4,638
5,346
5,015
4,508
4,192
Carry รถติดแก๊ส MT
409,000
10% - 40,900
15% - 61,350
20% - 81,800
25% - 102,250
9,095
8,315
7,703
7,170
7,592
6,910
6,367
5,918
6,646
6,263
5,567
5,168
5,962
5,587
5,027
4,674

         ** ตารางผ่อน-ดาวน์รถยนต์ซูซูกิ อาจมีความแตกต่างด้านดอกเบี้ยและราคาจำหน่าย โปรตรวจสอบกับเซลล์ก่อนซื้อทุกครั้ง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รวมราคา ตารางผ่อน-ดาวน์ รถยนต์ซูซูกิ โพสต์เมื่อ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:34:24 47,319 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP