x close

รวมราคา ตารางผ่อน-ดาวน์ รถยนต์มิตซูบิชิ

          รวมราคารถยนต์มิตซูบิชิ ตารางผ่อนรถมิตซูบิชิ เป็นไกด์ไลน์สำหรับผู้ที่สนใจเลือกซื้อรถยนต์ Mitsubishi รวมราคารถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่น
**อัปเดตเมื่อ 19 ธันวาคม 2561

- ทุกรุ่นมีการเปลี่ยนแปลง

ราคารถ ผ่อน-ดาวน์ มิตซูบิชิ มิราจ 2019 (Mitsubishi Mirage 2019)รุ่น ราคา เงินดาวน์ สัญญา 48 เดือน สัญญา 60 เดือน สัญญา 72 เดือน สัญญา 84 เดือน
1.2 GLX 5MT 467,000 15% - 72,450
20% - 96,600
25% - 120,750
9,160
8,559
7,994
7,572
7,033
6,564
6,601
6,045
5,650
5,979
5,472
5,101
1.2 GLX CVT 501,000
15% - 75,150
20% - 100,200
25% - 125,250
9,826
9,182
8,576
8,123
7,545
7,042
7,082
6,485
6,061
6,415
5,870
5,472
1.2 GLS CVT 567,000 15% - 85,050
20% - 113,400
25% - 141,750
11,121
10,391
9,706
9,193
8,539
7,970
8,015
7,340
6,860
7,260
6,644
6,193
1.2 GLS-LTD CVT 609,000
15% - 91,350
20% - 121,800
25% - 152,250
11,945
11,161
10,425
9,874
9,172
8,560
8,609
7,883
7,368
7,797
7,136
6,652
1.2 GLS CVT Limited Edition 574,000 10% - 58,000
15% - 87,000
20% - 115,000
12,509
11,482
10,691
10,531
9,477
8,817
9,356
8,246
7,580
-
-
6,670
 1.2 GLS CVT Limited Edition (White Pearl)
 581,000  10% - 59,000
15% - 88,000
20% - 117,000
12,655
11, 623
10,808
10,654
9,593
8,913
9,465
8,347
7,663
-
-
6,742

ราคารถ ผ่อน-ดาวน์ มิตซูบิชิ แอททราจ 2019 (Mitsubishi Attrage 2019)รุ่น ราคา เงินดาวน์ สัญญา 48 เดือน สัญญา 60 เดือน สัญญา 72 เดือน สัญญา 84 เดือน 
1.2 GLX 5MT 483,000 15% - 72,450
20% - 96,600
25% - 120,750
9,473
8,852
8,268
7,831
7,274
6,789
6,628
6,252
5,843
6,184
5,659
5,275 
1.2 GLX CVT 517,000 15% - 77,550
20% - 103,400
25% - 129,250
10,140
9,475
8,850
8,353
7,786
7,267
7,308
6,692
6,255
6,619
6,058
5,647 
1.2 GLS CVT 572,000 15% - 85,800
20% - 114,400
25% - 143,000
11,219
10,483
9,792
9,274
8,614
8,040
8,086
7,404
6,920
7,324
6,702
6,248 
1.2 GLS-LTD CVT 613,000 15% - 91,950
20% - 122,600
25% - 153,250
12,023
11,234
10,494
9,939
9,232
8,616
8,665
7,935
7,416
7,894
7,183
6,695 

ราคารถ ผ่อน-ดาวน์ มิตซูบิชิ ปาเจโร่ สปอร์ต 2019 (Mitsubishi Pajero Sport 2019)รุ่น ราคา เงินดาวน์ สัญญา 48 เดือน สัญญา 60 เดือน สัญญา 72 เดือน สัญญา 84 เดือน
2.4D GT 2WD 1,404,00 15% - 210,600
20% - 280,800
25% - 351,000
27,438
25,543
23,859
22,665
20,957
19,559
19,549
18,024
16,810
17,777
16,264
15,072 
2.4D GT-Premium 4WD 1,544,000 15% - 231,600
20% - 308,800
25% - 386,000
30,174
28,091
26,238
24,925
23,047
21,510
21,498
19,822
18,486
19,550
17,885
16,575 
2.4D GT-Premium 2WD Elite 1,459,000 15% - 218,850
20% - 291,800
25% - 364,750
28,516
26,544
24,794
23,553
21,778
20,326
20,314
18,730
17,468
18,474
16,901
15,662 
2.4D GT-Premium 4WD Elite 1,574,000 15% - 236,100
20% - 314,800
25% - 393,500
30,761
28,636
26,748
25,409
23,495
21,928
21,916
20,207
18,845
19,930
18,233
16,897 

ราคารถ ผ่อน-ดาวน์ มิตซูบิชิ ไทรทัน กระบะหัวเดี่ยว 2019 (Mitsubishi Triton Single Cab 2019)รุ่น ราคา เงินดาวน์ สัญญา 48 เดือน สัญญา 60 เดือน สัญญา 72 เดือน สัญญา 84 เดือน 
GL 2WD 2.5 5MT 524,000 15% - 78,600
20% - 104,800
25% - 131,000
10,352
9,673
9,036
8,607
7,961
7,431
7,504
6,888
6,424
6,843
6,300
5,841 
GL 2WD 2.5 5MT 654,000 15% - 98,100
20% - 130,800
25% - 163,500
12,920
12,073
11,277
10,743
9,936
9,275
9,365
8,596
8,018
8,540
7,864
7,290 

ราคารถ ผ่อน-ดาวน์ มิตซูบิชิ ไทรทัน กระบะตอนครึ่ง 2019 (Mitsubishi Triton Mega Cab 2019)
รุ่น ราคา เงินดาวน์ สัญญา 48 เดือน สัญญา 60 เดือน สัญญา 72 เดือน สัญญา 84 เดือน 
M/Cab 2.5D GL 5MT 579,000 15% - 88,850
20% - 115,800
25% - 144,750
11,438
10,688
9,984
9,511
8,797
8,211
8,291
7,611
7,099
7,561
6,962
6,454 
M/Cab 2.5D GLX 5MT Solid 621,000 15% - 93,150
20% - 124,200
25% - 155,250
12,268
11,464
10,708
10,201
9,435
8,807
8,893
8,163
7,614
8,109
7,467
6,922 
M/Cab Plus 2.4D GLX 6MT 689,000 15% - 103,350
20% - 137,800
25% - 172,250
13,611
12,719
11,881
11,318
10,468
9,771
9,867
9,057
8,447
8,997
8,284
7,681 
M/Cab Plus 2.4D GLS 6MT 729,000 15% - 109,350
20% - 145,800
25% - 182,250
14,402
13,457
12,571
11,975
11,076
10,338
10,439
9,582
8,938
9,520
8,765
8,126 
M/Cab Plus 2.4D GT 6MT 776,000 15% - 116,400
20% - 155,200
25% - 194,000
15,330
14,325
13,381
12,747
11,790
11,005
11,112
10,200
9,514
10,133
9,330
8,650 
M/Cab Plus 2.4D GT 6AT 826,000 15% - 123,900
20% - 165,200
25% - 206,500
16,318
15,248
14,243
13,568
12,550
11,714
11,828
10,857
10,127
10,786
9,932
9,208 

ราคารถ ผ่อน-ดาวน์ มิตซูบิชิ ไทรทัน กระบะสี่ประตู 2019 (Mitsubishi Triton Double Cab 2019)รุ่น ราคา เงินดาวน์ สัญญา 48 เดือน สัญญา 60 เดือน สัญญา 72 เดือน สัญญา 84 เดือน
D/Cab 2.5D GLX 6MT 672,000 15% - 100,800
20% - 134,400
25% - 168,000
13,180
12,316
11,504
10,896
10,120
9,446
9,499
8,699
8,130
8,604
7,874
7,340 
D/Cab​ 2.4D GLX 6MT 779,000 15% - 116,850
20% - 155,800
25% - 194,750
15,279
14,276
13,336
12,631
11,732
10,950
11,012
10,084
9,424
9,974
9,128
8,508 
 D/Cab​ 2.4D GLS 6MT 819,000  15% - 122,850
20% - 163,800
25% - 204,750
16,064
15,010
14,020 
13,279
12,334
11,512 
11,577
10,602
9,908 
10,486
9,596
8,945 
D/Cab​ 2.4D GLS 6AT 882,000 15% - 132,300
20% - 176,600
25% - 220,500
17,299
16,164
15,099
14,301
13,283
12,398
12,468
11,417
10,640
11,293
10,335
9,633 
D/Cab​ 2.4D GT 6MT 873,000 15% - 130,950
20% - 174,600
25% - 218,250
17,123
15,999
14,945
14,155
13,147
12,271
12,341
11,301
10,561
11,178
10,229
9,535 
D/Cab​ 2.4D GT 6AT 923,000 15% - 138,450
20% - 184,600
25% - 230,750
18,103
16,916
15,801
14,965
13,900
12,974
13,048
11,948
11,166
11,818
10,815
10,081
D/Cab​ 2.4D GT-Premium 6MT 930,000 15% - 139,500
20% - 186,000
25% - 232,500
18,241
17,044
15,920
15,079
14,006
13,072
13,146
12,038
11,251
11,907
10,897
10,158 
D/Cab​ 2.4D GT-Premium 6AT 983,000 15% - 147,450
20% - 196,600
25% - 245,750
19,280
18,015
16,828
15,938
14,804
13,817
13,896
12,724
11,892
12,586
11,518
10,737 
D/Cab​ 2.4D 4WD GTS  6MT 935,000 15% - 140,250
20% - 187,000
25% - 233,750
18,339
17,135
16,006
15,160
14,081
13,143
13,217
12,103
11,312
11,971
10,956
10,212 
D/Cab 2.4D 4WD GT-Premium 6MT 1,041,000 15% - 156,150
20% - 208,200
25% - 260,250
20,418
19,078
17,821
16,879
15,677
14,633
14,716
13,475
12,594
13,329
12,198
11,370 
 D/Cab 2.4D 4WD GT-Premium 6AT 1,099,000 15% - 164,850
20% - 219,800
25% - 274,750
21,141
20,141
18,814
17,819
16,551
15,448 
15,535
14,226
13,296 
14,071
12,877
12,044 

ราคารถ ผ่อน-ดาวน์ มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ (Mitsubishi Xpander)รุ่น ราคา เงินดาวน์ สัญญา 48 เดือน   สัญญา 60 เดือน สัญญา 72 เดือน  สัญญา 84 เดือน
GLS-LTD 779,000
15% - 116,850
20% - 155,800
25% - 194,750
15,224
14,173
13,238 
 12,575
14,173
13,238
10,846
10,001
9,327
9,864
9,024
8,362
GT 849,000
15% - 127,350
20% - 169,800
25% - 212,250
16,592
15,446
14,428 
13,705
12,673
11,828 
11,821
10,899
10,165
10,750
9,835
9,114 

         ** ตารางผ่อน-ดาวน์รถยนต์มิตซูบิชิ อาจมีความแตกต่างด้านดอกเบี้ยและราคาจำหน่าย โปรตรวจสอบกับเซลส์ก่อนซื้อทุกครั้ง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รวมราคา ตารางผ่อน-ดาวน์ รถยนต์มิตซูบิชิ โพสต์เมื่อ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 18:20:46 82,334 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP