สตช. เปิดสายด่วน 1599 - เว็บไซต์ lostcar รับแจ้งรถหาย


สตช. เปิดสายด่วน เว็บไซต์ รับแจ้งรถหาย

สตช. เปิดสายด่วน เว็บไซต์ รับแจ้งรถหาย (ไอเอ็นเอ็น)

           สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสายด่วน 1599 และเว็บไซต์ Lost Car รับแจ้งเหตุโจรกรรมรถยนต์ - รถจักรยานยนต์ มั่นใจ สกัดกั้นหยุดยั้งการกระทำผิดได้

           พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง รอง ผบ.ตร. ในฐานะ ผอ.ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนา ระหว่างภาคเอกชนและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ปราบปรามให้บรรลุผลตามแผนและยุทธศาสตร์ที่ตำรวจกำหนด และเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันป้องกันปราบปรามการโจรกรรมรถ และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

           โดยได้เปิดช่องทางการรับแจ้งทางผ่านทางสายด่วน 1599 จำนวน 10 คู่สาย พร้อมเปิดเว็บไซต์ www.lostcar.go.th เป็นช่องทางรับฐานข้อมูลโจรกรรมรถ โดยทั้ง 2 ช่องทาง จะทำงานควบคู่และสนับสนุนกันในการแจ้งสกัดจับรถที่ถูกโจรกรรม รถหาย หรือให้ติดตามรถ และส่งข้อมูลทาง sms ให้มีการสกัดจับทั่วประเทศ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสับเปลี่ยนหมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ช.ม. พร้อมนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยมาช่วยสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย

           นอกจากนี้ ยังเตรียมจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถ ซึ่งคู่มือดังกล่าวที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ ข้อมูลในการตรวจและสังเกตรถที่ผิดปกติ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการปลอมแปลงเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับรถอย่างครบถ้วน แจกจ่ายให้กับประชาชน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป

           อย่างไรก็ตาม รอง ผบ.ตร. กล่าวว่า ในอนาคต คาดว่าจะมีการพัฒนาและนำนวัตกรรมสมัยใหม่ในการตรวจจับมาติดตั้ง หรือ ฝังไว้ในเครื่องยนต์ เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามรถ และทราบเบาะแสของกลุ่มคนร้ายได้
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สตช. เปิดสายด่วน 1599 - เว็บไซต์ lostcar รับแจ้งรถหาย โพสต์เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 16:02:02 745 อ่าน
TOP