x close

ขนส่ง งดอบรมใบขับขี่ใหม่ทั่วประเทศ ส่วนทางด่วนจำกัดการให้บริการต่อเนื่อง

กรมการขนส่งทางบกห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid 19 ประกาศงดการอบรมใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศอีกครั้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป พร้อมกำชับรถโดยสารสาธารณะหยุดวิ่งเวลา 21.00-04.00 น. ส่วนการทางพิเศษฯ จำกัดการใช้บริการต่อเนื่อง

งดอบรบใบขับขี่

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid 19 ที่กลับมารุนแรงอีกครั้ง ยอดผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการตอบสนองมติจากที่ประชุมของศูนย์บริหารสถารการณ์แพร่ระบาดโควิด 19 หรือ ศบค. กรมการขนส่งทางบกจึงได้ออกประกาศงดการอบรมสำหรับการทำใบขับขี่ใหม่ กรณีไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวคนขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถมาก่อน ยกเว้นกรณีการผ่านการอบรมและทดสอบของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ให้นำผลผ่านการอบรมมาดำเนินการ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ได้ไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง

งดการอบรมสำหรับการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวคนขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถทุกชนิด โดยให้อบรมผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ dlt-elearning.com หรืออบรมกับโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก

งดการออกหน่วยเคลื่อนที่ด้านทะเบียนและภาษีรถ และด้านใบอนุญาตขับรถ ณ หน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษีรถประจำปี ที่ห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชน (Shop Thru for Tax) และศูนย์บริการร่วม ในเขตจังหวัดอื่นให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดหรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ทั้งนี้ ประชาชนยังสามารถใช้บริการที่สำนักงานขนส่ง หรือใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ที่เว็บไซต์ eservice.dlt.go.th หรือแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax

และกรมการขนส่งทางบกยังได้ออกมาตรการกำชับรถโดยสารทุกประเภทในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด หยุดให้บริการตั้งแต่เวลา 21.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป และปฏิบัติตาม ศบค. อย่างเคร่งครัด สำหรับผู้ขนส่งสินค้าต้องงดการขนส่งในช่วงตั้งแต่เวลา 21.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เช่นเดียวกัน เว้นแต่ผู้ที่มีความจำเป็นในการขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน ได้แก่ ผู้ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตทางการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณียภัณฑ์ พัสดุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ หรือสินค้าเพื่อการส่งออกหรือนำเข้า สามารถขนส่งสินค้าได้ โดยจัดเตรียมใบอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวพนักงานหรือหนังสือรับรองการทำงาน และเอกสารรับรองความจำเป็นเกี่ยวกับสินค้าและการเดินทางของผู้ขนส่งสินค้า เพื่อใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่

งดอบรบใบขับขี่

ภาพจาก : shutterstock.com / Nucha Palalay

นอกจากนี้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ออกประกาศจำกัดการให้บริการทางด่วนตามมาตรการป้องกัน Covid 19 โดยจะจำกัดการให้บริการทางพิเศษทุกด่าน ทุกเส้นทาง ต่อเนื่องออกไปอีก 14 วัน หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง จากเดิมที่จะสิ้นสุดวันที่ 2 สิงหาคม โดยยังคงยกเว้นสำหรับรถที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนด 5 กลุ่ม เช่นเดิม

1. ผู้ป่วยไปพบแพทย์เพื่อรักษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 

2. ผู้ขนส่งสินค้าเพื่อประชาชน 

3. ผู้ขนส่งหรือขนย้ายประชาชน 

4. ผู้ให้บริการหรืออำนวยประโยชน์แก่ประชาชน

5. ผู้ประกอบอาชีพที่จำเป็น เช่น ผู้ทำงานตามรอบเวลา หรือตามเวลาที่กำหนดไว้ตามปกติของทางราชการและเอกชน

ทั้งนี้ ทางด่วนที่อยู่ในความดูแลของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประกอบไปด้วย 

  • ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 
  • ทางพิเศษศรีรัช 
  • ทางพิเศษฉลองรัช 
  • ทางพิเศษอุดรรัถยา 
  • ทางพิเศษบูรพาวิถี 
  • ทางพิเศษกาญจนาภิเษก 

ขอบคุณข้อมูลจาก : dlt.go.th, เฟซบุ๊ก Expressway.Thailand

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
ขนส่ง งดอบรมใบขับขี่ใหม่ทั่วประเทศ ส่วนทางด่วนจำกัดการให้บริการต่อเนื่อง อัปเดตล่าสุด 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09:42:10 7,979 อ่าน
TOP