x close

8 เรื่องที่ควรดู เพื่อสภาพร่างกายพร้อมขับรถในช่วงปีใหม่

คำแนะนำ 8 ข้อจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะผู้ใช้รถใช้ถนนเตรียมสภาพร่างกาย ให้พร้อมขับรถในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า สัปดาห์นี้เป็นช่วงวันหยุดยาว เทศกาลปีใหม่ มีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนา ทำบุญ และท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ทำให้ปริมาณการจราจรค่อนข้างหนาแน่นในทุกเส้นทาง จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติ เพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะผู้ขับขี่เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมขับรถ ดังนี้ 

1. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงก่อนขับรถทางไกลควรนอนหลับอย่างน้อย วันละ 7-8 ชั่วโมง ติดต่อกันอย่างน้อย 2 คืน 

2. ไม่อดนอนติดต่อกันหลายวัน เพราะจะทำให้เกิดอาการง่วงนอนสะสม หากขับรถจะทำให้หลับใน ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

3. ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

4. ไม่กินยาที่มีฤทธิ์กดประสาท เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลง ไม่สามารถแก้ไขเหตุฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัย 

5. หลีกเลี่ยง การเดินทางในเวลากลางคืน เพราะเป็นช่วงที่ร่างกายต้องการการพักผ่อน ทำให้เสี่ยงต่อการหลับใน 

6. ไม่ขับรถติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยหยุดพักรถทุก 2 ชั่วโมง หรือทุกระยะทาง 150-200 กิโลเมตร จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากการหลับใน 

7. หากเดินทางไกลควรมีเพื่อนร่วมทาง เพื่อผลัดเปลี่ยนกันขับรถ 

8. ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวควรเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถเป็นพิเศษ ไม่ขับรถตามลำพัง พร้อมนำยาติดตัวไปด้วยเสมอ 

การเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมขับรถ จะช่วยเพิ่ม ความปลอดภัยในการเดินทาง และลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลเข้าปีใหม่ 

หากประสบ หรือพบเห็นผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทาง สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
8 เรื่องที่ควรดู เพื่อสภาพร่างกายพร้อมขับรถในช่วงปีใหม่ โพสต์เมื่อ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 17:18:10 1,488 อ่าน
TOP